⸺ Qui som  ⸺

Aquesta és una iniciativa impulsada pel Geven, per conscienciar i crear una xarxa comarcal que impulsi i promogui la conservació i millora del patrimoni natural i cultural, dels ambients agraris del Baix Penedès.

Per tant, volem remarcar la importància del mosaic agroforestal per a la biodiversitat i el rol que hi juga l’agricultura i la petita pagesia en la seva preservació. Es pretén donar a conèixer les espècies i hàbitats que es troben amenaçats o en retrocés (òliba, àguila cuabarrada, fonts, basses agrícoles…), i la feina essencial que fan els productors i productores que treballen d’una manera respectuosa, per conservar aquesta biodiversitat.

Vetllant pel nostre territori

⸺ Què és la custòdia?  ⸺
La custòdia del La custòdia del territori és una eina per a conservar el medi ambient i els seus valors naturals, socials, culturals i paisatgístics, mitjançant l’aliança i la col·laboració entre entitats de custòdia, propietaris i altres agents que poden ser públics i privats.
⸺ Per què Custòdia al Baix Penedès? ⸺

Segons l’informe sobre l’Estat de la Natura a Catalunya el canvi d’usos del sòl i el model socioeconòmic actual, que abandona àrees que havien estat utilitzades de manera sostenible, són les principals causes de la pèrdua de biodiversitat. També ens adverteix que la pèrdua d’individus, de les espècies d’ambients agrícoles, és superior al 30% en els últims anys (i superior al 50% en ambients aquàtics, com els aiguamolls o els rius!).

En aquest sentit, el Baix Penedès no és una excepció i ha patit en els últims 70 anys una pèrdua en l’extensió i diversitat de les zones conreades. Aquest fet ha tingut repercussions econòmiques i ecològiques en una comarca extremadament afectada per l’atur i la fragmentació dels seus hàbitats. Per tant, una aliança agrícola-ambiental amb els productors i productores, que són grans coneixedors/res del territori, pot tenir una gran repercussió en la conservació de la biodiversitat d’espècies i hàbitats. Entenem que difondre els seus projectes i productes, alhora que es duen a terme accions de millora del territori, pot tenir un alt impacte socioambiental positiu pel Baix Penedès: realça la feina d’agricultors/es i sensibilitza sobre la biodiversitat penedesenca al mateix temps.